Taxi2work

Taxi2work is één van de merknamen van Taxi2, het online, flexibele en betrouwbare mobiliteitssysteem van Mobility ID. De combinatie van het uitgebreide netwerk van taxivervoerders en de geïntegreerde bookings-engine maakt dit innovatieve concept mogelijk.
Taxi2work is een vervoersconcept met de bedoeling de binnensteden te ontlasten van verkeer.

taxi2work vervoer