Taxi2shop

Taxi2shop is één van de merknamen van Taxi2, het online, flexibele en betrouwbare mobiliteitssysteem van Mobility ID. De combinatie van het uitgebreide netwerk van taxivervoerders en de geïntegreerde bookings-engine maakt dit innovatieve concept mogelijk.
Taxi2shop is een vervoersconcept met de bedoeling de winkelbezoekers te ontzorgen en de winkel(centra) en stadscentra een extra service aan te bieden.

taxi2shop vervoer naar en van winkels