Taxi2ov

Taxi2ov is één van de merknamen van Taxi2, het online, flexibele en betrouwbare mobiliteitssysteem van Mobility ID. De combinatie van het uitgebreide netwerk van taxivervoerders en de geïntegreerde bookings-engine maakt dit innovatieve concept mogelijk.
Taxi2ov is een vervoersconcept met de bedoeling aanvullend vervoer te bieden op het openbaar vervoer.

taxi2ov taxi2 openbaar vervoer