Taxi2dinner

Taxi2dinner is één van de merknamen van Taxi2, het online, flexibele en betrouwbare mobiliteitssysteem van Mobility ID. De combinatie van het uitgebreide netwerk van taxivervoerders en de geïntegreerde bookings-engine maakt dit innovatieve concept mogelijk.
Taxi2dinner is een vervoersconcept met de bedoeling de restaurantbezoekers te ontzorgen en de restaurants een extra service aan te bieden.

taxi2dinner taxi naar restaurant