Taxi2city

Taxi2city is één van de merknamen van Taxi2, het online, flexibele en betrouwbare mobiliteitssysteem van Mobility ID. De combinatie van het uitgebreide netwerk van taxivervoerders en de geïntegreerde bookings-engine maakt dit innovatieve concept mogelijk.
Taxi2city is een vervoersconcept met de bedoeling de stadscentra te onlasten van verkeerbewegingen en parkeerproblemen en bovendien een meer duurzame vervoersoplossings te bieden.

Taxi2city taxi naar de stad