Taxi2amsterdam

Taxi2amsterdam is één van de merknamen van Taxi2, het online, flexibele en betrouwbare mobiliteitssysteem van Mobility ID. De combinatie van het uitgebreide netwerk van taxivervoerders en de geïntegreerde bookings-engine maakt dit innovatieve concept mogelijk.
Taxi2amsterdam (Taxi2-naam grote stad- ) is een vervoersconcept met de bedoeling de grote steden te onlasten van verkeerbewegingen en parkeerproblemen en bovendien een meer duurzame vervoersoplossings te bieden.

taxi2amsterdam taxi naar amsterdam